TehnicOK

… de la  
20
/ AP.

      TehnicOK este un pachet de servicii destinat asociatiilor ce cauta persoana potrivita in rezolvarea micilor probleme care apar in urma exploatarii partilor comune ale unui condominiu.

Servicii oferite:

  • Inspectarea periodica a proprietatii comune sau individuale, in vederea identificari defectiunilor aparute la instalatiile de folosinta comuna si a eliminarii pierderilor care determina cresterea nejustificata a cheltuielilor asociatiei de proprietari (scurgeri de apa, functionarea instalatiei de iluminare, etc.);
  • Supunerea spre analiza a ofertelor furnizorilor de bunuri si servicii in vederea selectarii ofertei care satisface cerintele de pret, durata de executie si calitate. Obtinerea aprobarii comitetului executiv al asociatiei de proprietari;
  • Procurarea materialelor necesare pentru intretinere si reparatii curente ale imobilului, proprietatea comuna a asociatiei de proprietari;
  • Supravegherea lucrarilor de reparatii si participarea la receptia acestora;
  • Verificarea semestriala a indexului contoarelor de apartament din asociatie, calculul consumurilor si a costurilor aferente;
  • Verificarea functionalitatii sistemului de iluminat, cai de access, norme generale de prevenire si stingere a incendiilor, etc.

 

 

AsopOK

… de la  
1500
/ dosar

ContaOK

… de la  
500
/ LUNA

DeclaOK

… de la  
40
/ declaratie

TotalOK

… de la  
25
/ AP.