ContaOK

… de la  
500
/ LUNA

          Serviciile contabile sunt efectuate de experti in domeniu , calificati ( au atestat de administrator condominiu recunoscut de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei si acreditat de Primarii ) si cu vaste cunostinte ( de peste 14 ani ) in administrarea imobilelor sau condominiilor.

          Folosim programe informatice specializate ( ex. Bloc Manager ), pentru organizarea si conducerea contabilitatii in partida simpla, conform legii 196 / 2018 .

Servicii oferite:

 • intocmirea listelor lunare de plata conform legilor in vigoare.
 • intocmirea si completarea tuturor registrelor necesare:
  • registru jurnal
  • registru inventar
  • registru de casa
  • registru fond de rulment
  • registru fond de reparatii
  • registru fond de penalizari
  • registru fonduri speciale ( daca sunt prevazute in statutul asociatiei)
 • intocmirea si completarea tuturor formularelor specifice activitatii de contabilitate prevăzute prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor şi alte reglementări legale în vigoare.
  • fisa furnizor
  • fisa proprietar
  • mod calcul penalizari
  • fisa anuala ( sau periodica ) a oricaror fondurilor
  • fisa indecsi apometre / repartitoare caldura
  • …..etc
 • intocmirea situatiei elementelor de activ si pasiv semestriala ( pentru depunerea la primarii ) sau lunara ( la cererea asociatiei ).
 • intocmirea si depunerea declaratiilor fiscale ( lunare / semestriale / anuale )  necesare la Administraţia financiară de care aparţine Asociaţia de Proprietari .
 • calcularea, incasarea si explicarea penalizarilor cotelor de intretinere conform reglementărilor legale în vigoare şi sistemului aprobat de Adunarea Generală.
 • intocmirea si tiparirea statelor de plata .
 • intocmirea foilor de varsamant sau ordinelor de plata necesare la plata contributiilor salariale ale asociatiei.
 • prezentarea, la solicitarea Comitetului Executiv a rapoartelor sau documentelor necesare unor verificări financiar-contabile
 • intocmirea şi prezentarea anuală ( la cerere ), în Adunarea Generală a Asociaţiei de Proprietari, a raportului privind administrarea contabila a condominiului pentru anul precedent.

 

 

AsopOK

… de la  
1500
/ dosar

DeclaOK

… de la  
40
/ declaratie

TehnicOK

… de la  
20
/ AP.

TotalOK

… de la  
25
/ AP.